Galnet Wiki
Advertisement
Scottish Gaelic Swear Words .png

Scottish Gaelic Swear Words 

Bod Ceann - Dickhead
Clag Deireadh - bellend
Fanaidh Balaichean - fannybaws
Falbh A Ghabhail Do Ghnuis Airson cac - away and take your face for a shite
Blaigeard - Bastard
Pog mo Thoin - Kiss my Arse
Cliospairneach - Cock
Thalla's Cagainn Bruis - away and chew a brush
Cacan - wee shit
Falbh Dairich Fhein - Go fuck yourself
Gorach Pios De Cac - piece of shit
Tolla-Thon - Arsehole
Duin Do Ghob- Shut the fuck up
Criochnaich Fhaighean - total cunt
Mhac Na Galla - Son of a Bitch
Taigh Nam Gasta Ort - Fuck off
Faigh E Deas Suas Fhein - get it right up you
Magairlean- Bullocks

Advertisement